DV-2020 PayPal Registration

DIVERSITY VISA LOTTERY 2020

Ногоон Карт-2020 сугалааны бүртгэл хаагдсан.

Сугалааны дүн 2019 оны 05 сарын 07-нд гарах бөгөөд бид гишүүддээ үр дүнг имэйлээр мэдээлнэ.