НОГООН КАРТ-2021 СУГАЛАА АЛБАН ЁСООР ЭХЭЛЛЭЭ!

ЭНЭ ЖИЛИЙН НОГООН КАРТ-2021 СУГАЛААНЫ БҮРТГЭЛ 2019 ОНЫ 11 САРЫН 05-НЫ ҮДИЙН 12 ЦАГ (EST- ВАШИНГТОН ДС ХОТЫН ЦАГААР) ҮРГЭЛЖИЛНЭ.

ШИНЭ БҮРТГЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД:

ЭНЭ ЖИЛЭЭС ЭХЛЭН НОГООН КАРТ СУГАЛААНД ОРОЛЦОГЧИД ГАДААД ПАСПОРТЫН (E) ДУГААР, ПАСПОРТ ОЛГОСОН УЛС БОЛОН ПАСПОРТЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ЗЭРЭГ МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ БОЛЖ БАЙНА.

ТИЙМЭЭС МАНАЙ БАЙНГЫН ГИШҮҮД ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ГАДААД ПАСПОРТЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭН ЯАРАЛТАЙ ИРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙГ АНХААРНА УУ. ХАРИН ЭНЭ ЖИЛ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЖ БАЙГАА ГИШҮҮД ӨӨРИЙН БҮРТГЭЛД ГАДААД ПАСПОРТЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ БҮРЭН ОРУУЛСАН ЭСЭХЭЭ ШАЛГАЖ, ОРУУЛААГҮЙ БОЛ БҮРТГЭЛЭЭ НЭН ДАРУЙ ШИНЭЧЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ.

ГИШҮҮД ГАДААД ПАСПОРТЫН ДУГААРАА ДАРААХ ХОЁР ЗАМААР ИРҮҮЛЖ БОЛНО:
1) ИМЭЙЛЭЭР ГАДААД ПАСПОРТЫН НҮҮР ХЭСГИЙН ЗУРГИЙГ ЯВУУЛАХ, ЭСВЭЛ
2) ӨӨРИЙН БҮРТГЭЛД НЭВТЭРЧ ГАДААД ПАСПОРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ.

ЗӨВХӨН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН /ГЭРЛЭСЭН БОЛ ЭХНЭР/ НӨХӨР/ -ИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ ШААРДЛАГАТАЙ БӨГӨӨД ХҮҮХДҮҮД ГАДААД ПАСПОРТТАЙ БАЙХЫГ ШААРДАХГҮЙ.

ДУРЬДСАН ХУГАЦААНААС ӨМНӨ ГАДААД ПАСПОРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ ЭНЭ ЖИЛИЙН СУГАЛААНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГЭГДЭХГҮЙГ АНХААРНА УУ.

GREENCARDMONGOLIA