Өнгөрсөн жилийн Ногоон Карт 2020 сугалааны дүн гарч, гишүүдэд имэйлээр мэдээлэх ажил үргэлжилж байна. 

Сугалаанд оролцсон нийт гишүүдэд аз хийморь, ажлын өндөр амжилт хүсье!


Сугалаанд оролцох үндсэн шаардлага

Ногоон Карт сугалаанд оролцогч орнуудын жагсаалтыг АНУ-ын Төрийн Департментаас жил бүр шинэчлэн зарладаг ба тухайн жагсаалтад багтсан орнуудын иргэд Ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх эрхтэй байдаг. Монгол улс энэ жагсаалтад багтдаг тул Монгол улсын иргэд Ногоон карт сугалаанд оролцох эрхтэй юм. Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.
Ногоон карт сугалаанд оролцогч нь бүрэн дунд сургуулиас дээш боловсролтой, эсвэл мэргэжлээрээ сүүлийн 5 жилээс 2 жилд нь тасралтгүй ажилласан шаардлага хангаж байх ёстой ба энэ шаардлагыг хангаж байгаа бол насны доод хязгаар заахгүй болсон. Хэрэв 21-ээс доош настай, дээрх шаардлагыг хангахгүй бол эцэг эхийн нэр дээр бүртгүүлэх боломж олгодог. Насны дээд хязгаар заахгүй.   Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.
Ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэгч нь наад зах нь бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх ёстой. Хэрэв та бүрэн дундаас дээш боловсролтой бол ажлын туршлага үл харгалзан ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх эрхтэй юм. Хэрэв бүрэн дундаас доош боловсролтой бол ажлын туршлагаар ногоон карт сугалааны болзол хангах боломж бий.   Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.
Хэрэв та бүрэн дундаас доош боловсролтой бол АНУ-ын хөдөлмөрийн Яамнаас баталсан АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээлд нэн хэрэгцээт мэргэжлүүдийн аль нэгээр сүүлийн 5 жилийн 2 жилд нь тасралтгүй ажилласан байх, тухайн мэргэшлийг хоёроос доошгүй жилийн сургалт дадлагаар эзэммшсэн бол ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх боломжтой.   Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Сайтаас Ногоон карт хожсон тоо

2012 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Гэр бүл 3: ганц бие хүн: 2
 • БНСУ- Гэр бүл 1
 • БНЧУ- Гэр бүл 1
 • АНУ- Ганц бие 1
Гишүүдийн хувийн нууцлалтай холбоотой гомдол санал ирсэн тул хожсон хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй.
2013 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Гэр бүл 18; Ганц бие 7;
 • БНСУ -Гэр бүл 2, Ганц бие 1;
 • Бельги - Ганц бие 1;
 • БНЧУ- Ганц бие 2;
 • АНУ- Гэр бүл 2
Гишүүдийн хувийн нууцлалтай холбоотой гомдол санал ирсэн тул хожсон хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй.
2014 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Гэр бүл 19; Ганц бие 12;
 • БНСУ - Гэр бүл 3; Ганц бие 4;
 • БНЧУ - Ганц бие 3;
 • АНУ - Гэр бүл 1; Ганц бие 2;
 • Энэтхэг -Гэр бүл 1.
Гишүүдийн хувийн нууцлалтай холбоотой гомдол санал ирсэн тул хожсон хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй.
2015 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Гэр бүл 15; Ганц бие 9;
 • БНСУ - Гэр бүл 5; Ганц бие 6;
 • АНУ - Ганц бие 1;
 • Франц - Гэр бүл 1;
 • Япон - Гэр бүл 1;
Гишүүдийн хувийн нууцлалтай холбоотой гомдол санал ирсэн тул хожсон хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй.
2016 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Гэр бүл -8; Ганц бие 18;
 • БНСУ - Ганц бие-3; Гэр бүл - 5;
 • Япон - Гэр бүл -2;
 • Швед - Гэр бүл -1;
 • АНУ - Ганц бие -1; Гэр бүл -1;
 • БНЧУ- 1;
 • ОХУ- 1
Гишүүдийн хувийн нууцлалын улмаас хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй. Харин хожсон хүмүүс сэтгэгдлээ Facebook хуудсанд бичихийг зөвшөөрнө.
2017 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Ганц бие 25; Гэр бүл -15;
 • БНСУ - Ганц бие-5; Гэр бүл - 1;
 • БНХАУ - Ганц бие-1;
 • Япон - Ганц бие-2; Гэр бүл -3;
 • АНУ - Ганц бие -1; 
 • Шведь- Ганц бие-2;
 • БНЧУ- Ганц бие-2;
 • ОХУ- Ганц бие-1
Гишүүдийн хувийн нууцлалын улмаас хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй. Харин хожсон хүмүүс сэтгэгдлээ Facebook хуудсанд бичихийг зөвшөөрнө.

2018 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:
 • Монгол - Ганц бие 31; Гэр бүл -8;
 • БНСУ - Ганц бие-10; Гэр бүл - 3;
 • Япон - Ганц бие-1; Гэр бүл -2;
 • АНУ - Ганц бие -2; Гэр бүл -1;
 • Шведь- Ганц бие-1; Гэр бүл -2;
 • БНЧУ- Ганц бие-1; Гэр бүл -1;
 • Канад- Ганц бие-1;
Гишүүдийн хувийн нууцлалын улмаас хүмүүсийн нэрс нийтлэхгүй. Харин хожсон хүмүүс сэтгэгдлээ Facebook хуудсанд бичихийг зөвшөөрнө.
Сугалааны бүртгэл үргэлжилж байна.
Сугалаа бүртгэгдээгүй


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018 GreenCard Mongolia