АНУ-Д БАЙНГА ОРШИН СУУХ НОГООН КАРТ СУГАЛААНЫ БҮРТГЭЛ

АНУ-ын Төрийн Департментаас тус орны цагаачдын дунд эзэлж буй хувь багатай орны иргэдэд цагаачлах эрх олгох зорилгоор Diversity Visa (DV) буюу Ногоон Карт сугалааг жил бүр явуулж, дэлхий даяар жил бүр 50,000 хүн гэр бүлийн хамт АНУ-д ажиллаж амьдрах эрх Ногоон Карт гарддаг билээ.

Тус сугалааны хөтөлбөрт оролцох эрх бүхий орнуудын жагсаалтыг АНУ-ын Төрийн Департмент жил бүр шинэчлэн батлах бөгөөд Монгол улс эрх бүхий орны жагсаалтад багтдаг тул бүрэн дундаас дээш боловсролтой, гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй Монгол улсын бүх иргэн Ногоон Карт сугалаанд оролцох эрхтэй!

Англи хэлний мэдлэг, хөрөнгө чинээ, гэрлэлтийн байдал, оршин суугаа улс харгалзахгүй!


Сугалаанд оролцох үндсэн шаардлага

Ногоон Карт сугалаанд оролцогч орнуудын жагсаалтыг АНУ-ын Төрийн Департментаас жил бүр шинэчлэн зарладаг ба тухайн жагсаалтад багтсан орнуудын иргэд Ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх эрхтэй байдаг.
Монгол улс энэ жагсаалтад багтдаг тул Монгол улсын иргэд Ногоон карт сугалаанд оролцох эрхтэй юм. Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Ногоон карт сугалаанд оролцогч нь бүрэн дунд сургуулиас дээш боловсролтой, эсвэл мэргэжлээрээ сүүлийн 5 жилээс 2 жилд нь тасралтгүй ажилласан шаардлага хангаж байх ёстой ба энэ шаардлагыг хангаж байгаа бол насны доод хязгаар заахгүй болсон.
Хэрэв 21-ээс доош настай, дээрх шаардлагыг хангахгүй бол эцэг эхийн нэр дээр бүртгүүлэх боломж олгодог. Насны дээд хязгаар заахгүй. Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэгч нь наад зах нь бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх ёстой. Хэрэв та бүрэн дундаас дээш боловсролтой бол ажлын туршлага үл харгалзан ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх эрхтэй юм.
Хэрэв бүрэн дундаас доош боловсролтой бол ажлын туршлагаар ногоон карт сугалааны болзол хангах боломж бий. Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Хэрэв та бүрэн дундаас доош боловсролтой бол АНУ-ын хөдөлмөрийн Яамнаас баталсан АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээлд нэн хэрэгцээт мэргэжлүүдийн аль нэгээр сүүлийн 5 жилийн 2 жилд нь тасралтгүй ажилласан байх, тухайн мэргэшлийг хоёроос доошгүй жилийн сургалт дадлагаар эзэммшсэн бол ногоон карт сугалаанд бүртгүүлэх боломжтой. Сугалаанд оролцох шалгуурыг ЭНД дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.


Сайтаас Ногоон карт хожсон тоо

2012 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Гэр бүл 3: ганц бие хүн: 2
 • БНСУ- Гэр бүл 1
 • БНЧУ- Гэр бүл 1
 • АНУ- Ганц бие 1

2013 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Гэр бүл 18; Ганц бие 7;
 • БНСУ -Гэр бүл 2, Ганц бие 1;
 • Бельги - Ганц бие 1;
 • БНЧУ- Ганц бие 2;
 • АНУ- Гэр бүл 2

2014 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Гэр бүл 19; Ганц бие 12;
 • БНСУ - Гэр бүл 3; Ганц бие 4;
 • БНЧУ - Ганц бие 3;
 • АНУ - Гэр бүл 1; Ганц бие 2;
 • Энэтхэг -Гэр бүл 1.

2015 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Гэр бүл 15; Ганц бие 9;
 • БНСУ - Гэр бүл 5; Ганц бие 6;
 • АНУ - Ганц бие 1;
 • Франц - Гэр бүл 1;
 • Япон - Гэр бүл 1;

2016 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Гэр бүл -8; Ганц бие 18;
 • БНСУ - Ганц бие-3; Гэр бүл - 5;
 • Япон - Гэр бүл -2;
 • Швед - Гэр бүл -1;
 • АНУ - Ганц бие -1; Гэр бүл -1;
 • БНЧУ- 1;
 • ОХУ- 1

2017 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 25; Гэр бүл -15;
 • БНСУ - Ганц бие-5; Гэр бүл - 1;
 • БНХАУ - Ганц бие-1;
 • Япон - Ганц бие-2; Гэр бүл -3;
 • АНУ - Ганц бие -1; 
 • Шведь- Ганц бие-2;
 • БНЧУ- Ганц бие-2;
 • ОХУ- Ганц бие-1

2018 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 31; Гэр бүл -8
 • БНСУ - Ганц бие-10; Гэр бүл - 3
 • Япон - Ганц бие-1; Гэр бүл -2
 • АНУ - Ганц бие -2; Гэр бүл -1
 • Шведь- Ганц бие-1; Гэр бүл -2
 • БНЧУ- Ганц бие-1; Гэр бүл -1
 • Канад- Ганц бие-1

2019 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 25; Гэр бүл -10
 • БНСУ - Ганц бие-15; Гэр бүл - 1
 • Япон - Ганц бие-0; Гэр бүл -1
 • АНУ - Ганц бие -0; Гэр бүл -0
 • Шведь- Ганц бие-2; Гэр бүл -3
 • БНЧУ- Ганц бие-5; Гэр бүл -0
 • БНХАУ- Ганц бие-1; Гэр бүл -0

2020 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 18; Гэр бүл -10
 • БНСУ - Ганц бие-3; Гэр бүл - 0
 • АНУ - Ганц бие -2; Гэр бүл -3
 • БНЧУ- Ганц бие-1; Гэр бүл -2

2021 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 15; Гэр бүл -5
 • БНСУ - Ганц бие-5; Гэр бүл - 1
 • АНУ - Ганц бие -4; Гэр бүл -1

2022 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 30; Гэр бүл -16
 • АНУ - Ганц бие -15; Гэр бүл -3
 • БНСУ - Ганц бие-10; Гэр бүл - 2
 • БНЧУ - Ганц бие -1; Гэр бүл -0
 • БНХАУ - Ганц бие -0; Гэр бүл -1

2023 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 25; Гэр бүл -9
 • АНУ - Ганц бие -8; Гэр бүл -0
 • БНСУ - Ганц бие-15; Гэр бүл - 8
 • БНТУ - Ганц бие -2; Гэр бүл -0

2024 онд сайтаас ногоон карт хожсон хүний тоо:

 • Монгол - Ганц бие 11; Гэр бүл -8
 • АНУ - Ганц бие -1; Гэр бүл -0
 • БНСУ - Ганц бие-5; Гэр бүл - 0

Гишүүдийн хувийн нууцлалын улмаас хувь хүний нэрс нийтлэхгүй. Харин хожсон хүмүүс сэтгэгдлээ Facebook хуудсанд бичихийг зөвшөөрнө.