GREENCARDMONGOLIA САЙТЫН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЗААВАР

Энэ жилийн Ногоон Карт 2026 сугалааны урьдчилсан бүртгэл эхэллээ. Энэ жилийн бүртгэлд хамрагдах хүмүүс манай үйлчилгээний нөхцөлийг уншиж танилцах шаардлагатай бөгөөд нөхцөл шаардлагуудыг зөвшөөрсөн нөхцөлд дараах зааврын дагуу бүртгүүлнэ үү:

АЛХАМ НЭГ
Дараах гишүүнчлэлийн төрлөөс сонголт хийж, хамаарах хураамжийг тушаана:  Данс: 5070593579. Төлбөр хүлээн авагч: Ц.Саранчимэг. Гүйлгээний утга: Бүртгүүлэгчийн Овог нэр, Имэйл хаяг (Заавал бичнэ!)

БАЙНГЫН ГИШҮҮН: Ганц бие хүн- $150; Гэр бүлийн бүртгэл $350 (Эхнэр, нөхөр болон 18-с доош насны хүүхдүүд)
Хамрах үйлчилгээнүүд:
- Бүртгэлийн маягт бөглөж, Confirmation Number хэвлэж өгөх, өөрсдийн мэдээллийн санд хадгалах
- Сугалааны дүнг эргэн мэдээлэх
- Сугалаа хожсон нөхцөлд дагалдах бүх үйлчилгээ (Визийн маягт бөглөж явуулах гэх мэт)
- АНУ-д найдвартай шуудангийн хаяг, утасны дугаар ашиглах
- Цагаачлалын визийн ярилцлагад бэлдэх
- АНУ-д ирэхээс өмнөх болон АНУ-д ирсний дараах 6 сарын зөвлөх үйлчилгээ

СПОСНСОР ГИШҮҮН: Ганц бие хүн- $85; Гэр бүлийн бүртгэл $150 (Эхнэр, нөхөр болон 18-с доош насны хүүхдүүд)
Хамрах үйлчилгээнүүд:
- Бүртгэлийн маягт бөглөж, Confirmation Number хэвлэж өгөх, өөрсдийн мэдээллийн санд хадгалах
- Сугалааны дүнг эргэн мэдээлэх
- Сугалаа хожсон нөхцөлд дараагийн алхамуудад зөвлөгөө өгөх

ЭНГИЙН БҮРТГЭЛ: Ганц бие хүн- $45; Гэр бүлийн бүртгэл $85 (Эхнэр, нөхөр болон 18-с доош насны хүүхдүүд)
Хамрах үйлчилгээнүүд:
- Бүртгэлийн маягт бөглөж, Confirmation Number хэвлэж өгөх, өөрсдийн мэдээллийн санд хадгалах
- Сугалааны дүнг эргэн мэдээлэх

АЛХАМ ХОЁР
Хураамж хүлээж авмагц Гүйлгээний утга дээр бичсэн имэйл хаягаар Хэрэглэгчийн нэр, Нууц дугаарын хамт явуулснаар сугалааны бүртгэлд оролцогч дараах вэбсайтад Монгол зааврын дагуу мэдээллээ оруулна:
 https://greencardmongolia.com/registertration/ 

Бөглөсөн маягтыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол буцаж холбогдон нэмэлт мэдээлэл, тодруулга авна.

АЛХАМ ГУРАВ
АНУ-н Төрийн Департмент сугалааны бүртгэлийг албан ёсоор хүлээн авмагц Confirmation Number-ийг гишүүнд илгээснээр бүртгэл дуусна.

Бүртгэлтэй холбоотой асуултыг dv@greencardmongolia.com эсвэл dv.mongolia@gmail.com хаягуудаар холбогдох буюу манай албан ёсны Facebook хуудсаар холбогдох боломжтой.

Жич: Монголд хэд хэдэн хувь хүн, байгууллагууд Greencardmongolia гэх манай нэрийг ашиглаж байгааг анхаарна уу. Эдгээр хувь хүн, байгууллагад мөнгө тушаасан нөхцөлд манай байгууллага хариуцлага хүлээхгүй. Манай байгууллага зөвхөн www.greencardmongolia.com вэбсайтаар болон www.facebook.com/GreenCardMGL Facebook хуудсаар үйл ажиллагаа явуулдаг.

GreenCardMongolia
Бүртгэлийн Алба