GREENCARDMONGOLIA САЙТЫН ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЧ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЗААВАР

DIVERSITY VISA LOTTERY 2020

Ногоон Карт-2020 сугалааны бүртгэл хаагдсан.

Сугалааны дүн 2019 оны 05 сарын 07-нд гарах бөгөөд бид гишүүддээ үр дүнг имэйлээр мэдээлнэ.

GreenCardMongolia
Бүртгэлийн Алба.
Утас: 571-315-8654

Шинэчилсэн: 2018 оны 08 сарын 29